مشاهده ویدیوها

مزاحمت 2020 – درباره اهمیت یونیت تست

بهمن 1398


پنج دلیل برای اینکه بتمن یک اسکرام مستر ایده آل است

مشاهده در آپارات

مشاهده در YouTube

آبان 1398


هرچه کمتر، بهتر

مشاهده در آپارات

مشاهده در YouTube

تیر 1398


دمو کافی نیست، Deploy اش کنید!

مشاهده در آپارات

مشاهده در YouTube

اردیبهشت 1398چابکی تند کارکردن نیست!

مشاهده در آپارات

مشاهده در YouTube

فروردین 1398چالش های تخمین زمان یا Estimation

مشاهده در آپارات

مشاهده در YouTube

بهمن 1397


چابک، یک ورزش تیمی

مشاهده در آپارات

مشاهده در YouTube

آبان 1397


تیم سازی چابک

مشاهده در آپارات

مشاهده در YouTube

شهریور 1397


چابک و چالش کار تیمی

مشاهده در آپارات

مشاهده در YouTube

شهریور 1397


چگونگی و دلایل پیدایش مفهوم چابک

مشاهده در آپارات

مشاهده در YouTube

مرداد 1397


شروع اسکرام، یا ولی افتاد مشکل ها

مشاهده در آپارات

مشاهده در YouTube

تیر 1397


از Agile که حرف می زنم، از چه حرف می زنم؟

مشاهده در آپارات

مشاهده در YouTube

خرداد 1397


با باگ ها چه کنیم؟

مشاهده در آپارات

مشاهده در YouTube

اردیبهشت 1397