از Agile که حرف می زنم، از چه حرف می زنم؟ (ویدیو)

Agile Cloud

اجایل از آن واژه های مظلوم است. فقط بخاطر این که ترجمه اش یک واژه آشنا و قابل فهم برای همه است. خیلی ها بخصوص بعضی از مدیرها در جلسات مثل نقل و نبات این واژه را بکار می برند، بدون اینکه واقعا بدانند که درباره چه چیز حرف می زنند. اغلب منظورشان از اجایل تند و زیاد کار کردن و زود یک محصول را تحویل دادن است.

بعضی های دیگر که کمی با موضوع آشناتراند، استفاده از یک متد مثل اسکرام را دلیل بر چابک بودن می دانند. همین که هر روز صبح دور هم جمع می شوند و بعد هم کارها را در ابزارهایی مثل جیرا وارد میکنند و البته هیچ مستندی هم تولید نمی کنند، خود را چابک می دانند. 

اما آیا واقعا این چیزها دلیل چابک بودن است ؟

در این ویدیو به این موضوع پرداخته شده است.

مشاهده ویدیو در آپارات

مشاهده ویدیو در YouTube

لطفا نظرات خود را درباره این ویدیو با من در میان گذارید.

خرداد 1397

دیدگاهتان را بنویسید