مطالب نرم افزاری دیگر

معرفی Design Pattern های GOF

دانستن Design Pattern ها همواره برای من توسعه دهنده نرم افزار بسیار مهم بوده است. گذشته از مصاحبه های استخدامی که معمولا در مورد آنها بسیار پرسیده می شود، دلایل وجودی و روش بکارگیری آنها نیز بسیار برایم مهم بوده. اما چند بار که سراغ آنها رفتم و بخصوص منبع اصلی آنها یعنی کتاب Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software موسوم به Gang of Four را مطالعه کردم، از پیچیدگی آنها سرم درد گرفت و بیشتر گیج و سرخورده شدم. تا اینکه حدود سال 1389 عزم خودم را جزم کردم که سر از Design Pattern ها در آورم. این بود که در منابع موجود و اینترنت شروع به گشتن کردم و سعی کردم با کنار هم گذاشتن نکات و مثال ها و نمونه کد از مقالات و منابع مختلف Pattern ها را درک کنم. به نظرم تا حدودی موفق شدم و توانستم برای همه 23 الگو، تعاریف مناسب و قابل فهمی پیدا کنم.

در نهایت تصمیم گرفتم نتیجه و جمع بندی خوانده هایم را برای استفاده دیگران هم مستند کنم و جایی منتشر کنم. حدود سال 1390 بود که این کار را کردم و در وب سایتی که آن موقع داشتم مطالب را قرار دادم. خوشبختانه بازخوردهای خوبی گرفتم و کسانی که مطالب را خواندند اغلب برایشان قابل استفاده بوده.

وقتی اینجا را درست کردم تصمیم گرفتم بعنوان سایت شخصی همه کارهایم را در اینجا مجتمع کنم. به همین دلیل Design Pattern ها را هم بصورت یک صفحه ساده به اینجا منتقل کردم که هم باقی بماند و هم اگر کسی خواست بتواند از آن استفاده کند.

توضیحات من در مورد همه 23 Design Pattern های GOF را می توانید در لینک زیر بخوانید:

GOF Design Patterns


دیدگاهتان را بنویسید