ترافیک

ترافیک

خیلی از مدیرهای سنتی فکر میکنند مدیریت خوب یعنی اینکه اون قدر کار بریزید سر افراد که وقت سر خاراندن نداشته باشند. این را بهره وری و استفاده بهینه از وقت نیروها می دانند. این ویدیو درباره این است که آیا این کار خوب است یا نه و آیا واقعا شلوغی سر توسعه دهنده های نرم افزار موجب افزایش بهره وری و نفع سازمان می شود یا خیر

لطفا نظرات خود را درباره این ویدیو با من در میان بگذارید.

تیر ماه 1399

دیدگاهتان را بنویسید