مزاحمت 2020 (ویدیو)

Mozahemat2020

آن قدر ایرج ملکی مزاحمت ۲ را نساخت که آخرش خودم دست به کار شدم، آن هم در حال و هوای نرم افزار و فضای چابک. این ویدیوی کوتاه و طنزآمیز بر اساس فیلم معروف مزاحمت، ساخته ایرج ملکی ساخته شده و درباره اهمیت یونیت تست و Test Driven Development در توسعه نرم افزار است. […]